เข้าใช้งานระบบ
Username
Password
*Pin number หรือ วันเดือนปีเกิด เช่น 01022534
Login
หรือเข้าใช้งานระบบด้วย
PSU Passport
Medicine Mail
โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์
Teamviewer หรือ Med.IT.Remote.Desktop
พัฒนาโดย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ แจ้งปัญหาติดต่อ ปฐมฤกษ์ โทร 1951